ZAPOSLENICI

RAVNATELJICA:

Melita Pergar, mag.paed.

ODGAJATELJICE:

Jasmina Petković mag.praesc.educ

Snežana Karadža, mag.paed

Elma Polanec, mag.paed.

 Darinka Rambrot, dipl.odg.

Ružica Benčić, dipl.odg.

Ksenija Bubek, dipl.odg.

Valentina Mezdić Krajner,dipl.odg.

   Snježana Zadravec, dipl.odg.

Aleksandra Belec, dipl.odg.

Mhaela Lisjak dipl.odg.

Željka Mihalković Kanižaj dipl.odg.

KUHARICA:

Nada Šimunković

SPREMAČICE:

Ruža Pintarić

Darinka Trstenjak

VOLONTERKA

Lucija Munđar- pomoćna kuharica