VELIKI LOV NA BILJKE

PARTNERI

Povodom 200-te godišnjice Darwinovog rođenja zaklada Welcome Trust je naručila i financirala projekt Veliki lov na biljke Kraljevski botanički vrtovi, Kew su zatim razvili i izradili materijal za projekt. Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE). Toyota Fund for Europe je osnovan od strane Toyota Motor Europe (TME) s ciljem suradnje s neprofitnim organizacijama na projektima lokalnih zajednica vezanih uz okoliš, tehničko obrazovanje te sigurnost na cesti.

O PROJEKTU

Projekt je usredotočen na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje! Projekt je namijenjen djeci u dobi od 5 do 11 godina.

GLAVNI CILJEVI

Razvoj mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti Promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost. Razvoj znanstveno utemeljenih nastavnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity – CBD) koji bi omogućili odgojiteljima i nastavnicima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti.  Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad). Biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor) Pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti.

KORISTI OD PROJEKTA

Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti. Očuvanje biološke raznolikosti u Europi .Međunarodna baza podataka biljnih vrsta i za njih vezane biološke raznolikosti. Inovativni projekt kroz razne programe Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. Obrazovanje kroz korištenje novih tehnologija. Praćenje (monitoring) vrsta Praktične aktivnosti vezane uz očuvanje biološke raznolikosti. Veliki broj uključenih Ekoškola i djece. Program je atraktivan za promidžbu te se može nastaviti u nadolazećim godinama i novim zemljama. Ovaj projekt će biti živi primjer odgojno-obrazovnih principa FEE-a. Projekt se može (ali nije nužno) povezati sa ovlaštenim prodavačima Toyote. Ima potencijal za razvoj dugogodišnjeg istraživanja.

AKTIVNOSTI

Bezbroj aktivnosti – bezbroj mogućnosti : Memory igra: sa vrstama ili dijelovima biljke (list, cvijet) ; stvaranje novih identifikacijskih kartica – bojanka, spajanje točkica; izložba, natjecanje s roditeljima ; herbarij; proučavanje veličina ptica ili stabljike biljke: izrada banke sjemena, izrada kućice za ptice, pozvati stručnjaka, intervencije u okolišu (sađenje biljaka, hotel za kukce).

Materijali za preuzimanje :

Što je biološka raznolikost

ID kartice - 1 Darwinovi promatrači 5-6

ID kartice - 2 Darwinovi pronalazači 6-7


AKTIVNOST: MREŽA ŽIVOTA

Ova aktivnost potiče učenike na razmišljanje o prirodnom ekosustavu, kako elementi u njemu utječu jedan na drugoga te o međusobnoj povezanosti svega u prirodnom svijetu. Pokazuje posljedice ljudskog djelovanja na biološka raznolikost ekosustava.
Sredstva:
• jedno klupko užeta ili vune (najmanje 20m),
• otprilike 15 naljepnica, svaka s imenom jednog organizma ili elementa u ekosustavu. Na primjer, popis za šumsko-riječni ekosustav - kiša, rijeka, hrast, tlo, riba, žaba, čaplja, vidra, pauk, muha, tvrdokrilac, šišmiš, zumbul, pčela, vjeverica,
• za manje grupe izostavite one s kraja popisa. Za veće grupe dodajte još nekoliko vrsta kao što su kupina, miš, sova, itd.
Postupak korak po korak:
• Svaki učenik dobiva jednu naljepnicu koju treba zalijepiti na svoj džemper.
• Svaka grupa dobiva po jedno veliko klupko užeta/vune.
• Jedan učenik (npr. vjeverica) drži kraj užeta, zatim predaje klupko drugom učeniku (npr. hrastu) izgovarajući neku izjavu o vezi između dvije stvari na naljepnicama (npr. vjeverica jede žireve s hrasta). Sada „vjeverica“ drži kraj užeta, a „hrast“ drži klupko.
• Zatim, hrast predaje klupko trećem djetetu, ponovno izgovarajući neku izjavu, no držeći se i dalje za uže (npr. hrastu je potrebna voda od kiše kako bi rastao). Sada se dvoje djece drži za uže na različitim mjestima, a treće drži klupko.
• Aktivnost se nastavlja na ovaj način, davajući klupko naprijed-nazad, no držeći se i dalje za uže. Pri
svakom predavanju užeta dijete koje ga predaje treba izgovoriti neku izjavu.
• Neki elementi, kao što su rijeka i kiša iz gornjeg primjera, imat će više veza s drugim elementima. U ovom slučaju, dijete može držati uže na 3 ili 4 različita mjesta.
• Uskoro će biti stvorena mreža od užeta.
Napomena *Važno je da svi drže mrežu zategnutom*
Možete pokazati koliko je mreža jaka tako što je nježno pritisnete u sredini.
Da biste pokazali kako mreža može biti prekinuta, možete ukloniti jedan od ključnih elemenata mreže. Primjeri: Rijeka je zagađena, hrast je posječen.
Tada dijete s tom naljepnicom pusti sve dijelove užeta koje drži. Mreža više nije otporna, već slaba i niti su labave. Možete također zatražiti da djeca izjave nešto o posljedicama uklanjanja ovih elemenata (npr. Bez rijeke, žabe će nestati iz šume. Bez hrastova neće biti otpalog lišća pa tlo neće biti plodno i zumbuli neće rasti, itd.) te je sve manje i manje elemenata međusobno povezano, a mreža je sve slabija i slabija.