IZRADA STANIŠTA DJEČJEG VRTIĆA „VRAPČIĆ“

U skladu sa zahtjevima projekta „Veliki lov na biljke“ , predškolci izradili su maketu staništa Dječjeg vrtića „Vrapčić“. Maketa je izložena na glavnom ulazu vrtića.


Materijali za preuzimanje :

Kartiranje staništa