SAY HELLO TO THE WORLD

20180119_102953

Vrapčići u Projektu „Say hello to the world“

Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja te načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati igre koje igraju, pjesme koje pjevaju, okruženje u kojem žive, hranu koju jedu i jezik kojim govore.

Program se sastoji od “Pet prstiju” ,možemo reći  pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja.  Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Ove godine u Projektu „Say hello to the world“ sudjeluju djeca „nespavači“.

Vrapčići su odradili svoje prvo javljanje s DV Naklo OE, vrtić Mlinček iz Slovenije

Prilikom prvog javljanja na temu „To sam ja“, djeca su prikazala i razmijenila puno zanimljivih aktivnosti kojima su predstavila sebe i upoznala nove prijatelje. Vrapčići su svojim prijateljima iz Slovenije pripremili zagonetku o vrapčiću, pjesmicu „Prste ima ruka svaka“, crteže samog sebe, najboljeg prijatelja,  najdraže igračke te što najviše vole.

 

Vrapčići su odradili svoje drugo javljanje s DV Naklo OE, vrtić Mlinček iz Slovenije

Prilikom drugog javljanja na temu „Ja i moja obitelj“, djeca su prijateljima  predstavila svoju obitelj te imala priliku upoznati obitelj prijatelja kroz crteže i fotografije. “Vrapčići” su svojim prijateljima iz Slovenije pripremili crteže svoje obitelji, crtež obiteljskog stabla pojedinog djeteta i pjesmicu „Volim cijeli svijet“. Naučili smo nekoliko slovenskih riječi (žoga, mami, očka, družina).