O vrtiću

separator

Dječji vrtić “vrapčić” šenkovec je javna ustanova koja djelatnost ranog, predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja od 1999. Godine. Osnivač vrtića je Općina Šenkovec.

separator

Do 1999. godine u Šenkovcu je postojala jedna mješovita vrtićka skupina, kao područni vrtić Dječjeg centra Čakovec, a smještena u sklopu Osnovne škole Šenkovec.
Inicijativu za izgradnjom novog vrtića u Šenkovcu pokrenuo je MO Šenkovec 1996. godine. Utvrđena je dugoročna potreba za predškolskom ustanovom jer je Šenkovec mjesto sa stalnim povećanjem broja stanovnika. Inicijativu je podržalo i tadašnje Gradsko poglavarstvo grada Čakovca.

Nakon osnivanja Općine Šenkovec, 1997. godine, prišlo se realizaciji projekta vrtića, kapaciteta do 100 djece. Izgradnja vrtića planirana je i odvijala se po etapama.

11.05.1999. godine Općinsko vijeće Općine Šenkovec donosi odluku o osnivanju vrtića
01.07.1999. godine sporazumom se iz Dječjeg centra Čakovec izdvaja Područni vrtić “Vrapčić” Šenkovec, tj. jedna skupina koja je radila u prostoru Osnovne škole Šenkovec. To je i početak rada Dječjeg vrtića “Vrapčić” kao samostalne ustanove.
01.09.1999. godine, dvije vrtićke odgojno obrazovne skupine počinju sa radom u novome objektu dok je treća vrtićka odgojno obrazovna skupina još uvijek bila smještena u starom vrtićkom prostoru u sklopu Osnovne škole Šenkovec.
01.09.2000. godine i treća vrtićka odgojno obrazovna skupina počinje sa radom u novome objektu vrtića, time je i škola dobila svoj prostor za potrebe škole.
01.09.2002. dovršena je posljednja etapa izgradnje vrtića te je započela sa radom i jaslička odgojno obrazovna skupina te vrtićka kuhinja stavljena u potpunu funkciju. Vrtić od tada radi u jednom objektu, optimalnog je kapaciteta, ima pet mješovitih odgojno-obrazovnih skupina.

separator

Dječji vrtić “Vrapčić”je prvi eko vrtić u Međimurju, 2014. dobiva Zelenu zastavu i certifikat “EKO VRTIĆA”

separator

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, vrtić osvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma i kurikuluma vrtića te potiče cjeloviti rast i razvoj djeteta primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima.

Vrtić je uključen u projekt samovrednovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Proces praćenja i vrednovanja sastavni je dio osiguranja kvalitete ustanove koja nije statična nego razvojna kategorija.

Odgojno obrazovni rad s djecom u vrtiću ide u prilog cjeloživotnom učenju. Stalno senzibiliziranje okruženja u kojem djeca borave, potiče ih na aktivno istraživanje te doprinosi razvoju njihovih kompetencija.