programi

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA STRANOG JEZIKA

Sustavan predškolski odgoj zahvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i kraći program ranog učenja engleskog jezika. U dječjem vrtiću „Vrapčić“, Šenkovec, kraći program ranog učenja engleskog jezika djeluje već šestu godinu za redom te pokazuje zavidan broj polaznika igraonice engleskog jezika ali i potrebu za još inovativnijim i kreativnijm radom igraonice.

Kroz ovaj program, pružamo našoj djeci mogućnosti da u igri, druženju i komunikaciji u spontanoj interakciji dijete-dijete, dijete-odgojitelj, dijete-djeca na zanimljiv način razvijaju zanimanje za usvajanje engleskog jezika, te da u skladu sa svojim mogućnostima i interesima steknu kvalitetne osnove za kontinuitet u usvajanju engleskog jezika.

BITNE ZADAĆE:
 u odnosu na dijete:
-razvoj slušne osjetljivosti, načina izgovaranja glasova kojih nema u materinjem jeziku i razumijevanja u određenih situacijama
-spoznavanje različitosti između materinjeg i stranog jezika
usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara i razvoj prve komunikacije na engleskom jeziku
-upoznavanje druge kulture, prihvaćanje različitosti i sagledavanje svijeta kao cjeline
 u odnosu na odgajatelja
-usmjerenost na planiranje sadržaja na osnovu pažljivog praćenja, promatranja i procjenjivanja interesa i aktivnosti djece
-organizacija poželjne atmosfere i sredine: izbor aktivnosti i sredstava koji će poticati djecu na razmišljanje, rješavanje problema, stjecanje novih znanja i interakcije s drugima
-evaluacija diferenciranog pristupa učenju engleskog jezika u mješovitoj skupini
 u odnosu na roditelje:
-informiranje roditelja o programu i napredovanju, razvoju djeteta
-uključivanje roditelja: ispitivanje potreba i njihovo aktivno sudjelovanje u procesu rada
-prezentacija postignuća.

Neizostavni dio programa ranog učenja engleskog jezika čini usvajanje temeljnih znanja o održivom razvoju. Učenje djeteta rane i predškolske dobi sukladno prirodi je jedna od temeljnih odrednica ovog Programa.

Preuzmite English playgroup prezentaciju pdf-155498_640