programi

PROGRAMI U VRTIĆU PO PRINCIPU ZA SVAKOG PO NEŠTO

Program rada dječjeg vrtića "Vrapčić”" ima cilj stvoriti uvjete za kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje djece uz bogatstvo različitih programa koje, na neki način, čine osobnost vrtića. To su programi različitog sadržaja po principu, za svako dijete, po nešto kao: etno program, program vjerskog odgoja, opća igraonica i program ranog učenja engleskog jezika.

separator

ETNO PROGRAM

U etno program djeca upoznavaju sa materijalnom i nematerijalnom baštinom našeg kraja kroz različite oblike aktivnosti: dječji narodni plesovi, pjesme, dječje igre, scenski prikazi i tekstovi, prikazi narodnih običaja i očuvanja rječnika međimurskog kraja. Program je namjenjen djeci koji su polaznici ove odgojno-obrazovne  ustanove ali i djeci koja nisu polaznici.

separator

PROGRAM VJERSKOG ODGOJA

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je odgajanje religiozne dimenzije  kod djeteta. Dijete se odgaja za ljudske i kršćanske vrednote, promiču se njegove stvaralačke osobine i kompetencije. Zadaća ovog programa je da raste u povjerenju u samoga sebe, da se zadovolji njegova potreba za pripadanjem i ljubavlju, te na temelju toga na autentičan odnos s Bogom.

separator

OPĆA IGRAONICA

Za djecu koja nisu polaznici ove odgojno-obrazovne ustanove, u dobi od treće godine života pa do polaska u školu nudi se program-opća igraonica, koji se odvija se u poslijepodnevnim satima, dvaput tjedno. Kroz ovaj program potiče se organiziranje i unapređivanje dječjih aktivnosti radi zadovoljavanja individualnih potreba djeteta.

separator

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika namjenjen je djeci u dobi od 4 godine pa sve do polaska u osnovnu školu i ima za cilj promicati razvoj naše kulture i interkulturalizma postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija, razvijati svijest o korisnosti poznavanja engleskog jezika,poticati djecu da spontano komuniciraju na engleskom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, interesa, želja, osjećaja